Biuro rachunkowe Beata Popielarz - Księgowość Serock

Uproszczona księgowość

 • Założenie i prowadzenie ewidencji księgowej – podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR), ewidencja przychodu (ryczałt, karta podatkowa);
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalnym;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in. podatek dochodowy, VAT);
 • Wysyłka deklaracji do Urzędów Skarbowych;
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego;
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS, Urzędem Pracy, PFRON.

Pełna księgowość

 • Założenie i prowadzenie ksiąg handlowych;
 • Opracowanie Zakładowego Planu Kont;
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalnym;
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu na koniec okresu sprawozdawczego;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in. podatek dochodowy, VAT);
 • Dostarczanie deklaracji do Urzędów Skarbowych;
 • Doradztwo w zakresie prawa podatkowego;
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdania finansowego;
 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS, Urzędem Pracy, PFRON.

Kadry i płace

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS;
 • Dostarczanie deklaracji do Urzędów Skarbowych i ZUS;
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń;
 • Sporządzanie raportów dla pracowników i płatników;
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach;
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla pracowników.

Pozostałe usługi

 • Sprawozdania do GUS, NBP, itp.;
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości firmy;
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych;
 • Rozliczenia roczne PIT.

Obsługujemy klientów z całego kraju.